The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4079 of 10246
Sender Date Recipient
Angelo Maria Ricci [+]

Sender’s Location

Pisa

Sandsynligvis 1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men da hæftet, hvori den optræder, blev trykt i 1827, stammer den sandsynligvis fra samme år.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til denne dedikation er under udarbejdelse.

Al Fidia del Nord
Signor del Greco e dell’ Italo Scalpello
In segno d’altissima ammirazione
e d’Amicizia rispettosa
L’Autor
AMR

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Riccis publikation: Orologio di Flora. Scherzi Botanici, Pisa 1827. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M874,4.

Archival Reference
M874,4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Philhellenism · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 06.08.2014 Print