The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7875 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Hjort [+]

Sender’s Location

København

1.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dedikationen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

A dedication to Thorvaldsen.

Højvelbaarne
Hr. Conferenzraad
Thorvaldsen
Ridder, Storkors m.m. af flere Ordener.

Næst min varmeste Tak for Deres kjærlige Modtagelse iforgaars tillader jeg mig, efter de Yttringer, som faldt, at oversende Dem dette ringe Minde om min inderligste Højagtelse, min dybeste Beundring og min ærbødighedsfuldeste Hengivenhed.

Kbhvn. D: 1 Jan:
1839
P: Hjort
General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Peder Hjorts bog: Tydsk Læsebog for Dansktalende, København 1835. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M866.

Archival Reference
M866
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 20.10.2014 Print