1.1.1839

Sender

Peder Hjort

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af dedikationen.

Abstract

En bogdedikation til Thorvaldsen.

Document

Højvelbaarne
Hr. Conferenzraad
Thorvaldsen
Ridder, Storkors m.m. af flere Ordener.

Næst min varmeste Tak for Deres kjærlige Modtagelse iforgaars tillader jeg mig, efter de Yttringer, som faldt, at oversende Dem dette ringe Minde om min inderligste Højagtelse, min dybeste Beundring og min ærbødighedsfuldeste Hengivenhed.

Kbhvn. D: 1 Jan:
1839
P: Hjort

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Peder Hjorts bog: Tydsk Læsebog for Dansktalende, København 1835. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M866.

Archival Reference

M866

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Last updated 20.10.2014