Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7688 of 10318
Sender Date Recipient
F.C. Petersen [+]

Sender’s Location

København

Antagelig efter 17.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen. Da Petersen ikke var i Rom, er det ikke sandsynligt, at han lærte Thorvaldsen at kende før hjemkomsten til Danmark 17.9.1838. Det må derfor antages, at Petersen skænkede bogen, hvori dedikationen optræder, til billedhuggeren efter denne dato.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

A dedication to Thorvaldsen.

See Original

Til Thorvaldsen

venskabeligst fra
Forfatteren.

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Petersens publikation: Almindelig Indledning til Archæologiens Studium, København 1825. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M471.
Thorvaldsen er omtalt kort i bogen: To gange i forbindelse med de antikke skulpturer, Ægineterne og hans restaurering af dem; og én gang i forbindelse med en diskussion af grænsen mellem maleri og skulptur. Alle disse tre steder er uopsprættede i bogen.

Archival Reference
M471
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection · Thorvaldsen's Restoration of the Sculptures from the Temple of Aphaia
Last updated 20.10.2014 Print