Antagelig efter 17.9.1838

Sender

F.C. Petersen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen. Da Petersen ikke var i Rom, er det ikke sandsynligt, at han lærte Thorvaldsen at kende før hjemkomsten til Danmark 17.9.1838. Det må derfor antages, at Petersen skænkede bogen, hvori dedikationen optræder, til billedhuggeren efter denne dato.

Abstract

A dedication to Thorvaldsen.

Document

Til Thorvaldsen

venskabeligst fra
Forfatteren.

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Petersens publikation: Almindelig Indledning til Archæologiens Studium, København 1825. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M471.
Thorvaldsen er omtalt kort i bogen: To gange i forbindelse med de antikke skulpturer, Ægineterne og hans restaurering af dem; og én gang i forbindelse med en diskussion af grænsen mellem maleri og skulptur. Alle disse tre steder er uopsprættede i bogen.

Archival Reference

M471

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Last updated 20.10.2014