The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8280 of 10246
Sender Date Recipient
G.F. Ursin [+]

Sender’s Location

København

1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men den bog, hvori dedikationen optræder, blev udgivet 1840. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog bogen umiddelbart herefter.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

En dedikation til Thorvaldsen.

See Original

Hr. Conferentsraad
A. Thorvaldsen
tilstilles
N˚3
––––––––––––––––––––––––––––––––
Af Udgaven i stort Octav paa 50 Exempl., hvoraf
30 komme i Boghandlen.
––––––––––––––––––––––––––––––––

fra
Forfatteren


Albert Thorvaldsen
dannede
Johannes Gutenberg’s
Statue
i Mainz.


Derfor være dette Skrift,
handlende om

Gutenberg og hans Kunst,
Æresborgeren
i

Mainz og Kjøbenhavn
helliget.

General Comment

Dette er en delvis håndskrevet dedikation i Ursins bog: Bogtrykkerkunstens Opfindelse og Udvikling i 400 år, København 1840. Den fortrykte del af dedikationen er markeret med gråt.
Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M364.
I bogen omtales Thorvaldsens Gutenberg-monument, jf. A114, p. 89-94.

Archival Reference
M364
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Book Collection · Thorvaldsen's Honorary Titles
Works
Last updated 20.10.2014 Print