The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7865 of 10246
Sender Date Recipient
G.F. Hetsch [+]

Sender’s Location

København

1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men bogen, hvori dedikationen optræder, blev udgivet 1839. Thorvaldsen modtog sandsynligvis bogen umiddelbart efter, hvorfor dedikationen må dateres til dette år.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

En dedikation til Thorvaldsen.

See Original

Til
Herr Konferentsraad Thorvaldsen

med største Høiagtelse
og Hengivenhed
fra
Forfatteren

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Hetsch’ publikation: Veiledning til Perspectivens Studium og Anvendelse, København 1839. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M34.

Archival Reference
M34
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 20.10.2014 Print