The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8121 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Helsingør

10.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Helsingør

Abstract

The commentary to this song is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen.

Den 10de Juli 1839.

Helsingør

Mel.: Dannevang, med grønne Bred

Stolt paa Oceanet svang,
”Rota” sine Vinger.
Bølgerne mod Brystet klang ‒
Thorvaldsen den bringer!
:|:Vi ved elskte Fødestavn,
Ham imøde ilte ‒
Med en aaben kjærlig Favn,
Udtryksfuld Han smilte! :|:

Han kom til os over Hav,
Hist fra Romas Rige;
Hvad han os og Verden gav ‒
Mindet aldrig svige!
:|: Han, som mægter med sin Haand,
Leer og Marmor skabe,
Som det havde, Liv og Aand!
Gid vi seent ham tabe!! :|:

Nu, vi har Dig i vor Favn,
Elskelige Gubbe!
Kjærlig stolt Dit ædle Navn ‒
Sjunges her i Gruppe?
:|: Thorvaldsen! Europas Pryd!
Kunstner-Palmen bærer!
Lige stolt ‒ ved Hjertets Dyd ‒
Alle høit Dig ærer!! :|:

Danmarks Borger ‒! herved Sund,
Hvor de Vover spille ‒
Vi af Hjertets rene Grund,
Skatte høit Dit Snille!
:|: Simpel er kun her det Qvad,
Som fra Harpen lyder ‒
Men ‒ som Du paa Thronen sad,
Vi det kjærligt byder!! :|:

General Comment

Denne sang udkom i et trykt hæfte. Sangen blev afsunget ved den store fest, der blev afholdt i Helsingør under Thorvaldsens besøg i byen 10.7.1839.

Archival Reference
M18,39 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 27.09.2017 Print