The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7704 of 10246
Sender Date Recipient
Henrik Hertz [+]

Sender’s Location

København

7.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Song by Henrik Hertz for the celebration of Thorvaldsen at the party at the Hôtel d’Angleterre in Copenhagen.

See Original

Til

Thorvaldsen

den 7de October 1838

Mel. Mit fulde glas og Sangens muntre Toner.

Vi hilse Dig, der atter Danmark gjæster,
    Vi hilse Dig paany med Sang.
Vi bringe Dig, vor Landsmand og vor Mester!
    En Velkomst ved Pokalers Klang.
Vi prise Dig, hvis Liv og Kunst
Staaer under gode Guders Gunst. :|:

Thi dette Liv, naar Modgang det betynger,
    Er ofte kun et flygtigt Bliv.
Men hvert af Dine Værker Dig forynger
    Med Straaler af et evigt Liv.
I hvert et Værk, Din Aand har skabt,
Du vinder hvad Dit Liv har tabt. :|:

Ja, Dig har Hebe rakt sit gyldne Bæger,
    At ei Dig smerte Tidens Baand.
Og Amorinen i Din Tanke leger,
    Som fordum for Anacreon.
On Aar forsvinde, Dage flye —
Din Aand sig former ung paany. :|:

— Den dybe, tause Nat med tunge Vinger
    (Dens Billed Du i Stenen bandt)
Den synker mild og sagte ned, og svinger
    Sit rige, stjernede Gevandt.
Og lyt! Af Nattens dunkle Flor
Udvikler sig et festligt Chor. :|:

Fra Helicon et Chor af Muser svæver,
    Som Du har skabt dem, let i Dands.
Og under Plektret Lyren helligt bæver,
    Mens Choret rækker Dig en Krands.
I Hymnens Flugt, i Strengens Lyd
Olymp Dig sender salig Fryd. :|:

Og dulgt af Choret dvæler Fader Liber,
    Til Thyrsus lænet gratiøst,
Som Du ham greb paa Høiene ved Tiber,
    Han af Dit Marmor har sig løst.
Han strækker ud mod Dig sin Haand
Og vinker os med henrykt Aand. :|:

I Pagt med ham, der gavmild gjød Falerner
    I Tiburs Lund, paa Flaccus’ Bøn,
I Pagt med ham og under Nattens Stjerner
    Vi hylde Dig, Geniets Søn!
Med fulde Glas, til Glassets Klang
Dig hilser Dine Landsmænds Sang! :|:

Henr. Hertz.

General Comment

This is a printed song written for the grand celebration of Thorvaldsen at the Hôtel d’Angleterre in Copenhagen 7.10.1838.

The song is in seven stanzas. Thorvaldsen is described as rejuvenated by his works. He has received the nectar of the gods from Hebe, cf. A874, and thinks of love like Anacreon, cf. Cupid with Anacreon, cf. A416. Hertz evokes the course of the evening through Thorvaldsen’s works: Night, cf. A369, falls, the muses from The Dance of the Muses on Helicon, cf. A341, come dancing, and Bacchus, cf. A2, stretches out his hand. In harmony with the latter a toast is proposed.

Archival Reference
M18,27 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Social Life in Denmark · Statues, Classical Mythology
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 28.04.2017 Print