The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4394 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst 1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Thorvaldsen.

Warschau. Den 3die d. M. (November 1828) blev her Grundstenen lagt til Monumentet for Copernicus. Det herværende videnskabelige Samfund havde paa egen Bekostning ladet Statuen forfærdige; den er modelleret af Albert Thorvaldsen, og støbt i Metal af Johan Gregorie. Et Actstykke om Monumentets Oprindelse, en Fortegnelse over Samfundets Medlemmer, ligesom og over flere Medailler og Mønter, bleve lagte i en Glas-Skaal, hvilken vel tilkittet blev indmuret i Fundamentet, ved hvilken Leilighed Samfundets Præsident Niemzewicz talte nogle meget kraftige Ord.

(Efter den Berlin. Statstid.)

General Comment

Denne notits udkom i Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst 1828.

Archival Reference
M17,77 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828)
Subjects
Alberto or Bertel? · Monuments, Historical Figures and Events
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 23.01.2017 Print