The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5434 of 10246
Sender Date Recipient
NN C. 1831 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[øverst på papiret med blæk:]
Ich sende unterschriebene beschr[…]
Scudi romani abschläglich [x]eigt[?]
den Fürsten zu Putbus bro[x…]

[antagelig samme hånd med blyant og utydeligt:]
Ich sende unterschriebene beschr[…]
Summe war Hände[?] Napalad[…]

[med en anden hånd med blæk på et pålimet stykke papir og drejet 90 grader:]
[…]uto dal Sigr. Wenner Sopra[?]

scudi 30

[med en anden hånd med blæk t.v. på skrå:]
300 Scudi rom:
1000 Scudi rama
A. Thorvaldsen

General Comment

Disse tekststumper befinder på to sammenklæbede stykker papir, der nu danner bagside for en af Thorvaldsens tegninger, C371r.

Archival Reference
C371v
Works
Last updated 23.02.2017 Print