The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2956 of 10246
Sender Date Recipient
Accademia di San Luca [+]

Sender’s Location

Rom

Senest 3.1.1822 [+]

Dating based on

Dateringen må jf. brevets indkaldelse til et møde, der afholdtes 3.1.1822, sættes umiddelbart forud for denne dato.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Poncificia Accademia di San Luca.

Congregazione Generale straordinario
per il giorno di Giovedi tre
Mese di Genajo Anno 1822.

Alle ore tre[?] ½ in punto
per invito di Principe perpetuo.


[På modsatte side penneprøver med Thorvaldsens hånd:]
Thorvaldsen Thorvaldsen
A Thor A Thorvaldsen
A Thorvaldsen

General Comment

Indbydelsen bærer øverst et kobberstukket emblem for Akademiet: en slange, der bider sig selv i halen (evighedssymbol) med pensel, passer og mejsel lagt i en trekant over slangen (dvs. symbolerne på malerkunst, arkitektur og billedhuggerkunst). Desuden Akademiets motto: AEQUA POTESTAS.

På samme side som Thorvaldsens egne penneprøver ses tre skitser: to udkast til Dåbsenglen stående samt af en stående draperet figur, C267r.

Archival Reference
C267v
Works
Last updated 29.01.2012 Print