Senest 3.1.1822

Sender

Accademia di San Luca

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen må jf. brevets indkaldelse til et møde, der afholdtes 3.1.1822, sættes umiddelbart forud for denne dato.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Poncificia Accademia di San Luca.

Congregazione Generale straordinario
per il giorno di Giovedi tre
Mese di Genajo Anno 1822.

Alle ore tre[?] ½ in punto
per invito di Principe perpetuo.


[På modsatte side penneprøver med Thorvaldsens hånd:]
Thorvaldsen Thorvaldsen
A Thor A Thorvaldsen
A Thorvaldsen

General Comment

Indbydelsen bærer øverst et kobberstukket emblem for Akademiet: en slange, der bider sig selv i halen (evighedssymbol) med pensel, passer og mejsel lagt i en trekant over slangen (dvs. symbolerne på malerkunst, arkitektur og billedhuggerkunst). Desuden Akademiets motto: AEQUA POTESTAS.

På samme side som Thorvaldsens egne penneprøver ses tre skitser: to udkast til Dåbsenglen stående samt af en stående draperet figur, C267r.

Archival Reference

C267v

Works

C267r Dåbens engel, 1822, inv.nr. C267r

Last updated 29.01.2012