The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1465 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

6.12.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Giovanni Contes/Colombo di Brescia [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Io sottoscritto attesto che il Sigr Giovanni Contes detto Colombo di Brescia si esercitava quì in Roma nella pittura con felice Sucesso
Roma questo de 6 Decembre 1815

General Comment

På bagsiden af dette dokument findes et tekstfragment, sandsynligvis af Thorvaldsen.

Archival Reference
C211r
Document Type
Draft, autograph
Works
Last updated 07.01.2013 Print