The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 430 of 10246
Sender Date Recipient
NN After 1805 [+]

Dating based on

Dateringen er usikker, men da tegningen på forsiden gengiver den italienske billedhugger Antonio Canovas Hebe, 1800-1805, marmor, Eremitagen, St. Petersborg, så er tegningen ikke tidligere end årene for dette værks fremkomst.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom?

Abstract

Fragment of an unidentified letter on the back of one of Thorvaldsen’s drawings.

See Original

[… xx] af Poesien[?] i [Cxmxedex…]
[…] frykt[e]lig[?]; haabende disse[?] T[xxxxx]
[…]get i Unaade forvænter[?] jeg Tilgive[…]
[…]redraget i dette Haab forbliver j[…]
[…] underdanigste og [xxxxxxxxxx xx…]

General Comment

Dette brevfragment befinder sig på et tilklippet papirark, der danner bagsiden for en af Thorvaldsens tegninger, C1155r.
Teksten er vanskelig at tyde pga. sin fragmentariske karakter, og konteksten for fragmentet er p.t. ikke identificeret.

Archival Reference
C1155v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Works
Last updated 29.03.2017 Print