The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9462 of 10246
Sender Date Recipient
Louis Gurlitt [+]

Sender’s Location

København

C. January 1844 [+]

Dating based on

Dateringen af Gurlitts hilsen hviler på dateringen af den tegning, Thorvaldsen har udført på papirarket. Tegningen er dateret 2.1.1844.

NN
Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København eller Nysø

Abstract

Short welcome from Louis Gurlitt.

See Original
Velkommen til Byen!
OM[?].
som
[Xxxx] 1ste Sale
 
  Louis Gurlitt
Nørregade N: 32
1ste Sal
General Comment

Denne korte velkomsthilsen fra Gurlitt er muligvis slet ikke stilet til Thorvaldsen, da de to kunstnere, så vidt vides, ikke kendte hinanden.
Gurlitts hilsen optræder på et papirark, som Thorvaldsen brugte til sin tegning Siddende kvinder med børn, C1032. Tegningen er dateret 2.1.1844.

Archival Reference
C1032
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Works
Last updated 30.03.2017 Print