The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.5.1828

Thorvaldsen talte ganske rigtigt med Conrad Rantzau om at testamentere sine værker til sin fødeby København under forudsætning af oprettelsen af et museum, se her Rantzaus brev af 20.4.1829. Dog blev det første testamente først nedskrevet 8.8.1830, se mere i referenceartiklen om Thorvaldsens testamente.

Last updated 07.01.2013