The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.-29.7.1823

Den da gældende schweiziske forfatning stammede fra 1815 og rummede, som det også fremgår her, færre indgreb i ytringsfriheden end det var sædvanligt andre steder. Se evt. internetversionen af Historisches Lexikon der Schweiz for yderligere informationer om Schweiz’ forfatning.

Last updated 28.10.2010