The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.4.1812

Thorvaldsen havde faktisk for vane at lade sine papirer ligge og flyde, jf. Thiele I, p. VII, som skriver:
“Jeg mindedes, – og Enhver, der stadig er kommen til Thorvaldsen i Palazzo Tomati – vil mindes, – et lille Kammer ud imod Gaarden, hvor man altid fandt Overflødighed af papirer i en henstillet Fyrrekasse, hvor man ikke alene tillod sig stundom at læse i de lidet bevogtede Breve, men hvor man ogsaa kunde finde Haandtegninger af Thorvaldsen, som den lykkelige Finder uden Samvittigheds Skrupler kunde tilegne sig for sin Portefeuille.”
For mere om Thieles eget fund af Thorvaldsens Breve, se artiklen omhandlende Arkivets historie.

Last updated 04.03.2016