The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.8.1829

Thorvaldsen havde med tiden opnået ry af at være antikkens Fidias og Praxiteles ligeværdig, og efter Antonia Canovas død i 1822 blev Thorvaldsen opfattet som sin tids største kunstner. Hope lagde i sit brev da heller ikke skjul på sin stolthed over at eje netop gennembrudsværket af sin samtids største kunstner. Se referenceartiklen om Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles for mere herom.

Last updated 07.01.2013