The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.4.1823

Der kendes ikke noget svar fra Thorvaldsens side på dette rykkerbrev. Først året efter viser Thorvaldsens værkstedsregnskaber, at der igen blev arbejdet på statuen: 26.6.1824 modtog Amadeo løn for en dags arbejde på Jason; 3.7-16.10.1824 modtog samme løbende for 90 dages arbejde; 30.10-4.12.1824 modtog Domenico Fusero løn for 28 dages arbejde, jf. Thorvaldsens værkstedsregnskaber, nr. 45, 1823-1828, p. 11. Thorvaldsens Museums Arkiv. Torlonia har dermed med sikkerhed endnu en gang følt sin bankier-ære kompromitteret. Hvad Thorvaldsens opfattelse af sagen angår, mente han sig tydeligt hævet over profane rykkerskrivelser, se hertil hans svar til Torlonia af 21.8.1821.

Last updated 07.01.2013