The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.4.1823

Det vides ikke præcist, hvilket brev Torlonia her henviser til. Det kunne være det brev, han havde skrevet til Hope, formentlig omkring maj 1821, for at oplyse ham om sin aftale med Thorvaldsen: statuen ville stå færdig ved sommerens afslutning, og herefter ville den blive afsendt. Den 21.8.1821 måtte Thorvaldsen dog bede om endnu en måneds udsættelse, og også dette må Torlonia have meddelt Hope. Hvor mange (brudte) aftaler, der har været tale om, fra august 1821 til nærværende brev blev skrevet, vides ikke med sikkerhed. Se referenceartiklen om sagen for et større sammendrag.

Last updated 07.01.2013