The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.8.1821

Selvom værkstedsbøgerne viser, at billedhuggeren Ercole Bogazzi arbejdede på statuen fra 7.9.-15.9.1821, blev statuen heller ikke færdig indenfor den følgende måned. Hope måtte affinde sig med at vente til vinteren 1828-1829, før statuen og kompenserende ekstra gaver nåede frem, for mere herom se Hopes takkebrev af 3.8.1829.

Last updated 07.01.2013