The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.8.1823

Thorvaldsens gavebrev af 24.5.1822 blev bl.a. trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, København 1822, nr. 76 p. 1202-1203 og blev omtalt i Fyns Stifts Adresse-Avis, no. 129. 24. september 1822. Se referenceartiklen for mere om Thorvaldsens donationen og rolle som velgører.

Last updated 07.01.2013