The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.8.1829

Dvs. formentlig de portrætbuster, som Hope i vinteren 1816-17 under et ophold i Rom havde bestilt hos Thorvaldsen. Busterne forestillede to af hans sønner, Henry Thomas Hope, A825, og Adrian John Hope, A826, Hope selv, A823, og hans hustru Louisa Hope, A824.
Busten af den ældste søn, Henry Thomas Hope, var dog, som det fremgår af brevet, en overraskelse for Hope, formentlig fordi den i 1816-17 modellerede buste var blevet erstattet af en nyere buste af sønnen. Henry Thomas Hope synes at have været på gennemrejse i Rom 1822-23, jf. Thiele III, p. 342, og må ved denne lejlighed have fået modelleret en ny buste. Det var denne nye buste af den da ca. 14-årige dreng, der blev udført i marmor og sendt til Hope som en overraskelse. På Thorvaldsens Museum findes således endnu en drengeportrætbuste i originalmodel, A266, som ikke kendes i marmor, men som antagelig er identisk med den model, Thorvaldsen udførte af Henry Thomas Hope vinteren 1817, hvor drengen var omkring otte år gammel. Se hertil Sass, op. cit., vol. I, p. 296-300.
Af Thorvaldsens værkstedsregnskaber (1819-1823, p. 213) fremgår det, at Thorvaldsens assistenter Luigi Moglia og en af brødrene Calí i i alt 9 dage har arbejdet på busten af, hvad der må antages at være, Adrian John Hope, nemlig “Hope piccolo Busto fatto da Bogazzi ”. Arbejdet har fundet sted fra april til september 1821. Desuden er en stenhugger blevet betalt en mindre sum, antagelig for en dags arbejde på busten i juni samme år. Den 18.7.1829 blev Luigi Bienaimé betalt for sit arbejde på busten af Thomas Hope, “Ritrato di Hop” (jf. Thorvaldsens værkstedsregnskaber 1829, regnskab nr. 1, nr. 36), men det angives ikke, hvornår selve arbejdet var blevet afsluttet. Skal busten af Hope være afsendt sammen med de øvrige buster og Jason, må udbetalingen have været noget forsinket eller have været en del af det acontobeløb på 100 scudi, som Bienaimé iflg. samme regnskab fik udbetalt allerede 5.7.1828 – dette ville stemme godt overens med en afskibning i sensommeren 1828, jf. Thorvaldsens følgebrev. Alternativt skal busten af Hope selv være afsendt senere.

Last updated 07.01.2013