The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.2.1824

Dette brev fra Gerhard Stub til Gunnerus kendes ikke, men i Stubs brev til Thorvaldsen af 23.5.1823, giver Stub udtryk for ikke at kende noget til donationen af relieffet Caritas, (jf. A598) til Gunnerus og beder Thorvaldsen melde tilbage, om sagen har noget på sig. Stub har i sit brev til Gunnerus af 16.6.1823 formentlig endnu ikke vidst besked om relieffet, men afventet Thorvaldsens svar. Det kan derfor, ud fra disse breve, antages, at der går mere end et år fra Thorvaldsen donerer relieffet i brev af 24.5.1822 til det ankommer til Livorno for videre forsendelse.

Last updated 13.01.2013