Comment on Antagelig primo 1813

Thorvaldsen mener sandsynligvis ydmygest, selvom tydningen af ordet frembyder nogen vanskeligheder. Stavemåden er – så fremt den er rigtigt aflæst – et karakteristisk eksempel på Thorvaldsens ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Last updated 07.01.2013