The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Det fremgår af Thorvaldsens svar af 24.5.1822, at Thorvaldsen skænkede relieffet Caritas, nu Vor Frue Kirke, København (jf. A598).

Last updated 07.01.2013