The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.4.1828

Det vil, jf. Ordbog over det Danske Sprog, sige: betroet (gods), af fides, troskab, og perf. part. af committere, overdrage. Dvs. formue (gods ell. kapital), som ved testamentarisk bestemmelse båndlægges som varigt underhold for en familie (i dette tilfælde et familiemedlem), således at kun den årlige rente, ikke formuen selv, må bruges. Irgens-Bergh har antagelig brugt udtrykket for at understrege, at selvom de nævnte genstande skulle gå i arv, så var de så værdifulde for familien, at man aldrig ville skille sig af med dem.

Last updated 16.07.2009