The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.1.1807

Den danske søofficer Johan Christian August Bielke, der i 1806 bestilte en marmorversion af Hebe på vegne af Otto Reedtz-Thott, se referenceartiklen herom.

Last updated 07.01.2013