The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.1.1807

Dvs. C.F. Høyers far, sognepræsten i Reerslev ved Roskilde Jens Ottesen Høyer. Som det fremgår af det følgende, var faderen lige død, nemlig den 16.12.1806 som 82-årig, se V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905, p. 543.

Last updated 16.01.2015