The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 29.5.1829

Conrad Rantzau havde været venner med Thorvaldsen, siden de første gang mødtes i sommeren 1805 (se hertil brevet fra Rantzau til Thorvaldsen af medio august 1805). Rantzau protegerede D.C. Blunck allerede i dennes ungdom i Holstein, hvor Rantzau også stammede fra (Se hertil Hjördis Jahnecke: Breitenburg und ihre Gärten im Wandel der Jahrhunderte, Kiel 1999, p. 204).

Last updated 07.01.2013