The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on January 1836

Brevet er antagelig forsvundet, da det ikke findes i Arkivet (se evt. hertil listen over forsvundne breve).

Last updated 13.01.2013