The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.4.1819

Det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår statuen nåede dette stadie. Allerede omkring 1.2.1804 meldte Thorvaldsen, at statuen ventede på ham, dvs. måtte være hugget frem til det stadie, hvor han selv skulle overtage det afsluttende arbejde. Alligevel udbetaltes raten tilsyneladende først et år senere d. 27.2.1805 iflg. den kvitteringen for tredie rate på kontrakten. For mere udførligt herom se referenceartikel om bestillingen. Om Thorvaldsens værkstedspraksis med assisterende billedhuggere, stenhuggere m.v. til at udføre det indledende arbejde på værkerne, se referenceartikel herom.

Last updated 07.01.2013