The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.4.1819

Marmorblokken ankom antagelig til Rom allerede senest i sommeren 1803, jf. kontrakten med marmorhuggerne Finelli og Keller af efter 23.3.1803, senest august 1803. Raten blev dog iflg. afskriften af kontrakten med Hope og de tilhørende kvitteringer først udbetalt 27.8.1804. Muligvis kan der være tale om en afskrivningsfejl – for mere udførligt herom, se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

Last updated 07.01.2013