The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.6.1806

Det er ikke utænkeligt, at Thorvaldsen har delt dette synspunkt, og at han måske endda ledsagede Høyer på besøget i Canovas værksted. Høyers dom er i øvrigt indirekte et forvarsel om den ros, som Thorvaldsens relieffer blev alment tilkendt senest efter Alexanderfrisens færdiggørelse i 1812. Han var allerede dengang kendt som “den Patriarchen des Basreliefs”, se Carl Gotthard Grass: ‘Korrespondenz-Nachrichten’ af 22.10.1812.

Last updated 16.09.2013