The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.3.1827

Som det fremgår af brevet fra Rantzau til Thorvaldsen af antageligt tidligst december 1811, antageligt senest februar 1811, havde Rantzau tidligere glemt sine bestillinger og deres status både hos Thorvaldsen og andre kunstnere i Rom.

Last updated 07.01.2013