The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

Se Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874, p. 67, hvor det fortælles, at Thorvaldsen først havde besluttede sig for Kærlighed til fædrelandet, men da forfatteren Adam Oehlenschläger gjorde ham opmærksom på, at han altid havde været en frihedsmand, blev Friheden tilføjet.
Thorvaldsens tegnede udkast til våbenskjoldet findes bevaret, C559b. Herudfra blev selve skjoldet fremstillet efter Thorvaldsens død af H.W. Bissen. Skjoldet hænger i slotskirken på Frederiksborg, en gouachekopi af det findes på Thorvaldsens Museum, N152, samt en litografi af våbnet, E2286.

Last updated 27.11.2015