The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Script for Christine Stampe's Memoirs on Thorvaldsen

Stampe nævner i erindringerne p. 285 små hundrede breve fra Thorvaldsen til hende, som i dag er gået tabt.
Der er dog bevaret syv breve fra Thorvaldsen – alle enten korte beskeder og/eller udkast eller fragmenter. Se dem her.

Last updated 28.08.2020