The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.2.1835

Ponińska havde flere sønner, men det er oplagt, at hun her taler om en buste af sin afdøde søn, Władysław Poniński. Det er endnu ikke afklaret, om Thorvaldsen havde busten hos sig af andre grunde – og om den eksempelvis blev kopieret i hans værksted – men formodentlig brugte han den som studieobjekt for at kunne afbilde Władysław i profil på gravrelieffet.

Last updated 10.07.2020