The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1827

Thorvaldsen lagde helt gennemgående vægt på sin kunstneriske frihed, hvilket brevets afsendere synes at have været opmærksomme på.

Last updated 11.05.2020