The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1827

Hertugindens præcisering af sine ønsker for gestikken ses ikke tydeligt reflekteret i Thorvaldsens endelige gravmonument i St. Michaelskirche i München. Mens hertugen ganske vist holder sine laurbær frem i sin højre hånd i retning af en siddende kvindelig fremstilling af Historien, så tager denne til gengæld ikke tydeligt imod dem; hun bruger begge sine hænder til at holde på henholdsvis sin skrivetavle og sit skriveredskab. Blandt de af Thorvaldsens skitser til monumentet, der i dag er bevaret på Thorvaldsens Museum, ses Historien heller ikke fremstillet med en modtagende gestik. Dette er imidlertid tilfældet for den tyske arkitekt Leo von Klenzes skitse af monumentet, jf. D1541.

Last updated 11.05.2020