The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig efter 1805

Når Braccucci skriver, at Thorvaldsen er berømt i offentligheden som den eneste beskytter af de skønne kunster, så synes det at handle om det forhold, at Thorvaldsen i udstrakt grad hjalp trængende kunstnerkolleger bl.a. ved at købe værker af dem – især faktisk malere. Brevets ordlyd kunne tyde på, at Braccucci ikke kendte Thorvaldsen personligt, men henvendte sig til ham ud fra hans omdømme som en kunstner, der kerede sig om sine kolleger.

Last updated 02.05.2020