The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.3.1801

Brevet kendes ikke, men det må være afsendt efter Ekmans brev 24.2.1801, hvori han beder Thorvaldsen eftersende nogle ting. Else Kai Sass nævner, at der heller ikke i det Ekman’ske Familiearkiv findes breve fra Thorvaldsen til Ekman, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. III, p. 131.
Se evt. referenceartiklen omhandlende forsvundne breve.

Last updated 07.01.2013