The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.6.1806

Denne Raben er p.t. uidentificeret. Der kunne være tale om den danske adelsmand Frederik Christian Raben (1769-1838), der var lensgreve på Aalholm slot på Lolland.
Henrik Vilhelm Lundbye omtaler også den ukendte Raben i brev af 8.5.1806 som en af de danske, der fra Livorno var på vej til Rom: “…von Raben, som du formodentlig kjender, da han før har været i Rom…”

Last updated 07.01.2013