The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on November - December 1841

Den omtalte Hr. Reuze, der angivelig havde fremstillet en lille bemalet model af gavlen på Aphaia-templet på Ægina, er ikke nærmere identificeret. Der er dog med stor sandsynlighed tale om afskriftfejl, så der i stedet for Reuze skulle have stået Klenze, altså museets arkitekt Leo von Klenze. Klenze forsynede nemlig rummet med et bemalet relief forestillende templets østfacade. Se Raimund Wünsche: Kampf um Troja. 200 Jahre Ägineten in München, Kunstverlag Josef Fink 2011, p. 225.

Last updated 07.08.2019