The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig tidligst december 1811, antagelig senest februar 1815

Omtalen af ‘den fædrelandske vinters kulde’ kunne tyde på, at brevet blev skrevet i vinterhalvåret.

Last updated 20.11.2008