The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Summer 1839, Christmas 1841 & 1844

Christine Stampe henviser antagelig til hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1842, hvor 120, skulpturer og relieffer, kobberstikker, tegninger, mønter, gemmer, antikke vaser, antikke fragmenter, malerier, bøger blev transporteret fra Livorno til København med fregatten Thetis.

Last updated 06.05.2019