The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.12.1818 (1894)

[Falbe-Hansens kommentar 1894, op. cit.:]
Cathrine Marie Bügel, f. Adzer, Datter af den J. L. Adzer, som var Huslærer i Ewalds og Rahbeks Familier, var da nylig bleven Enke efter Grosserer C. P. Bügel (+ 1817). H. C. Andersen kalder hende: “en gammel Dame, hvis Eiendommelighed lettere opfattedes af Enhver, end hendes mange andre fortræffelige Egenskaber”.

Last updated 11.03.2019