The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on March-October 1842

I foråret 1842 opstod denne kontrovers over håndteringen af nedpakningen af Thorvaldsens værker og ejendele med Johan Bravo.
Selvom det fremgår her, at han blev afskediget fra jobbet, synes han dog senere at have fortsat med at hjælpe.

Last updated 19.08.2019